Folkemusikknedtegnelser


Søkbare dokument:

Akk hernede er så ofte tungt

Akk vidste du

All pris og ære skje dig Gud

Alt står i Guds Fader hånd

Av dypest nød

Avskjed med Frodshogna

Bedrøvet og Bange

Bånsull frå Opdal

Da æ va ei lita taus

Den fromme fru Signe

Den lystige 

Den vemodige

Det andet bud

Det andet bud i Jesu namn

Det femte bud «Fang an, vi vil»

Det hendte sig Jefta

Det koster megen kamp og strid

Det koster mer enn hva man først betenker

Det sjette bud

Det syvende bud

Det syvende tall

Det va ei gammel kjerring

Det åttende bud

Dyp av nåde

En klokkers hyldest til Karl Johan

En salig avskjed vil jeg tage

Er det ingen redning til for meg

Er du på vei til himmelen

Ett er nødig dette ene

Finna budde på i øy

Fjellbyggen akter på tiden

Gammel polsdans fra Os

Gjest Bårdsen vise (1) 

Gjest Bårdsens vise (2)

Gjest Bårdsen vise (3)

Gjest Bårdsen vise (4)

Grusomme skiebne

Gud fader udi himmerik

Gud skikket ut i fordums dage

Guds sön har gjort meg fri

Har du sett nokon gamant kjerring

Hav takk o Fader kjær

Hei! klimon i mone akkje

Hellig ånd og himmellue

Himlens og jordens allmektige skaper

Hinsides østen

Hjelp Gud at jeg nu kunde

Hjem jeg lenges

Hos Gud er idel glede

Hvad blev der liden tap på tiden

Hvad est du dog skjön

Hvor er sådan en

I himmelen – mel. 1

I himmelen – mel. 2

I kommer til meg sagde Guds søn

I Toben brugs prestegård

Jeg går i fare hvor jeg går

Jeg ser dig o Guds lam å stå

Jeg ser dig søde lam og stå I

Jeg ser dig søde lam og stå II

kan-du-synge-den-nye-sangen.pdf

Kattugla

Kjøgemestervise

Kom menneske at skue mig

Kom te mæ når æ hi lagt mæ

Kong Baltzazar

Korset vil jeg aldrig svike

Kulokk fra Os

Kulokk frå Innherad

Livet med sin brudeskare

Løft op dit hofved all Christendom

Maria hun er en jomfru skjær

Midt igjennem nød og fare

Naglet til et kors

Nordland trompet

Nu bede vi den helligånd

Nu lider det til høsten

Nu rinder solen opp

Når mit øie

O sjæl hvor blev det gode ord

O tænk når striden her en gang

O, du som ennu vandrer

Pols

Polsdans av Johan Nonstad

Reinlænder

Rokkevise, nr 1

Sautrallen (som halling)

Se hvor heftig døden ryster

So i, ro i banet

Springdans etter á Ola Sand

Studentvise

Såg du Lars Lenken i fot

Tabenhaug-visa

Tenkende sjel

Til Fadervår at ende utsjunge vi nu fritt

Uten tittel 1 

Uten tittel 2, 3 og 4

Vals etter á Ola Sand

Vender om

Vise

Visemelodi fra Os

Vor brudgom ei lenge nu borte vil blive

Vor jord har og den hæder havt

Vågn op og slå på dine strenge

 

 
Tilbake til sidene
om Paul Okkenhaug