Levanger 1936  ( Takk for lån fra Levanger Museum ) 1-16 | 17-29

levanger_sett_fra_staupshaugen
levanger__verdalsbruket
levangersundet
lirekassemann_i_brogaden
levanger sett fra staupshaugen.jpg
levanger, verdalsbruket.jpg
levangersundet.jpg
lirekassemann i brogaden.jpg
meieriet_bygges
nybrua
orgelgalleriet
paul_okkenhaug
meieriet bygges.jpg
nybrua.jpg
orgelgalleriet.jpg
paul okkenhaug.jpg
potetopptaking_moan_1
potetopptaking_moan_2
sildefiskere_paa_havna
smaajenter
potetopptaking moan 1.jpg
potetopptaking moan 2.jpg
sildefiskere paa havna.jpg
smaajenter.jpg
veiskrape_i_kirkegaten
veiskrape i kirkegaten.jpg