In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake

Lydbåndsamlingen etter Paul Okkenhaug

Paul Okkenhaug kjøpte i 1952 en Tandberg båndopptaker. Denne båndopptakeren er en representant av Tandberg modell 1 (1952 – 54). Opptakeren fra 1952 er fortsatt i brukbar stand, som det klenodiet den er.Med bruk av denne, og siden flere båndopptakere, etterlot Okkenhaug seg en samling på 89* spolebånd med alle typer opptak, fra vanlige opptak i familien til eksklusive opptak av egen utøvelse som komponist, organist og pianist. Opptakene av egne improvisasjoner står i en særstilling.

Paul Okkenhaug-selskapet legger her ut en oversikt over innholdet på disse opptakene. Noen få lydopptak er også lagt ut. Om noen ønsker nærmere informasjon, kan dere henvende dere til Paul Okkenhaug-selskapet .

Rolf Diesen har hatt god hjelp til dette arbeidet av Eli og Mari Lunnan, både ved deres tidligere gjennomganger av lydbåndene og ved utformingen av opplegget. Lydbåndsamlingen er digitalisert av Lydhagen studio, Verdal.

* To av båndene, 82 og 83, er imidlertid fra 1977, minnekonsert i Sakshaug kirke.
 


 

 

Hele samlingen er ordnet i disse kategoriene. Oversikter og logg:

Du kan også spille av forskjellige opptak.
Klikk på lenker i de enkelte dokumentene.

1 Egen utøvelse
 

1a Komposisjonene   Oversikt  /  Logg
 
1b Improvisasjoner   Oversikt og logg
 
1c Andres komposisjoner   Oversikt  /  Logg
 
1d Gudstjenester, utendørsopptak   Oversikt  /  Logg  
   
2 Egne verk

2a Spelet om Heilag Olav    Oversikt  /  Logg

2b Opptak fra NRK   Oversikt  /  Logg

2c Andre opptak   Oversikt  /  Logg

    
3 Lokale sang- og fortellertradisjoner

3a Oskar Arntsen, Anton Flatås, Jæger Leirvik, Sverre Vestvik   Oversikt   /  Logg

3b Andre   Oversikt  /  Logg

  
4 Forfattere
 
4 Louis Kvalstad, Kristoffer Uppdal, Aslaug Vaa, Erling Nielsen, Ivar Hildrum   Oversikt  /  Logg

    
5 Musikkopptak

5a Musikk- og musikkrelaterte opptak fra NRK
Oversikt og logg

5b Andre musikkopptak    Oversikt og logg

  
6 Vedlegg
6a  Søk i NRK's arkiv   Oversikt
    
  
Oversikt for båndene i rekkefølge  01-89

 

 


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018