In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake

NOTER FRA PAUL OKKENHAUG
TIL FRI BRUK:
 

 


Paul Okkenhaug-selskapet har frigitt følgende noter
fra Paul Okkenhaugs katalog: 


Det var i kveld  (Per Sivle)  1930

Eg veit ei lita gjente (G.R.Schirmer)  1931

Fjordidyll  1936

Kjærlighet fra Gud (J.N.L. Schørring)  1967 

Til min Gyllenlak (Henrik Wergeland)  1964


Etter hvert åpnes flere noter til fri bruk. Følg med!Fra koral til barcarole 

- toner gjennom femti år
av Paul Okkenhaug


Utgitt ved Norsk Musikkforlag, Oslo - År 2000
 
Referanse for bestilling:
N.M.O. 11447
ISMN M-065-10327-3
ISBN 82-7093-431-3


Bestill boken på nettet
fra Norsk Musikforlag a/s
(Kr. 275,-)Innholdsfortegnelse PDF

 


 
Nå kan du selv spille musikken til Spelet om Heilag Olav i korpset ditt! 

Stykkene kan kjøpes enkeltvis eller i samling. Lykke til!

 
Spelet om Heilag Olav / alle spels mor for alle -
 Flerfoldig tusener har opp gjennom årene tatt turen til Stiklestad for å oppleve magien rundt det som skjedde ei julinatt i 1030, levendegjort av Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk, og ikke få har gått nynnende ut av amfiet. I orkestergrava på Stiklestad spilles musikken av et symfoniorkester eller et blåseensemble. Nå ønsker Paul Okkenhaug-selskapet i samarbeid med Norsk Musikforlag å gjøre denne musikken tilgjengelig for et større publikum og lanserer en suite fra Spelet. Vi håper at de utvalgte stykkene fra Spelet vil klinge landet over, at stemninger fra Hærmannssong, Solleiken og Tormodsstevene kan høres i og fylle nye konsertsteder og utearenaer!     Partituret kan bestilles hos Norsk Musikforlag
     

NEDLASTBARE NOTER - PAUL OKKENHAUG PÅ NASJONALBIBLIOTEKET

Paul Okkenhaug-selskapet har som mål at alt av noter skal være tilgjengelig for utøvelse, formidling og forskning, men slik at bruken av musikken gjøres innen vedtatte rammer for fremføring og bruk for øvrig.
Lenker til de enkelte verkene 


Spelet om Heilag Olav
av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug


Pianoutgave
N.M.O 11756
ISMN M-065-10708-0
Korsanger
av Paul Okkenhaug

N.M.O 12543
ISMN 979-0-065-11668-6
FRA FORORDET I TONESAMLINGEN:

PAUL OKKENHAUG (1908 – 1975)

   
På veien fra Levanger til Frolfjellet passeres Okkenhaug, et lite grendesamfunn med kapell og skole.
På venstre side og tett inn til veien ligger gården Øvre Okkenhaug. Det var livsoppgaven på denne gården som odelsgutten Paul Okkenhaug forente med en kunstnerisk begavelse som komponist og musiker.

Et stykke ut på jordet står fortsatt det gamle Tørkhuset.  Der tørket de kornet i gamle dager. Okkenhaug ble i unge år kjent med kunstnerbrødrene Elliot og Louis Kvalstad fra Namdalen. De sørget for at huset, som sto til nedfalls, ble satt i stand. Slik ble det mulig å bruke det som atelier og dikterstue – og bosted. I dag står huset og uttrykker kunstens behov for kraft til å skapes, dyrkes og gro.

Kona Magnhild har siden skrevet om Tørkhuset og miljøet omkring:

I 1946 kom Weidemann hit igjen og busette seg der, med staffeli og store lerret og ei mengd penslar og malertubar, og han sette i gang med å male. Var han opplagt, så mala han både dag og natt, for han skulle ha ei stor utstilling i Oslo.

I et fjernsynsprogram om Tørkhuset 50 år seinere fortalte Weidemann om det avgjørende møtet med Magnhild og Paul: Tørkhuset lå der med kornåkre, trær og natur rundt seg, - og stedet hadde ”en høy himmel” som han sa.

Når vi nå kan presentere et stort utvalg av Paul Okkenhaugs komposisjoner, mange av dem for første gang, var det derfor på sin plass også å si litt om det kunstneriske miljøet som Magnhild og Paul skapte på gården. Dette er også bakgrunnen for at utgivelsen kan berikes med Weidemanns bilder, som han velvilligst har stilt til disposisjon.

Okkenhaugs formelle musikkutdannelse var som organist, en eksamen han avla ved Musikkonservatoriet i Oslo som 19-åring etter studier i bare ett år. Et tiår senere kom han i gang med komposisjonsstudier, først  hos Bjarne Brustad, senere hos David Monrad Johansen og Geirr Tveitt.

For de aller fleste er Okkenhaugs musikk knyttet til Spelet om heilag Olav. Noe av musikken herfra finnes i denne samlingen, et klaverarrangement av musikken fra åpningsscenen, Tormodstevene og avslutningen.

Samlingen har sin tyngde i sangene - som enkle sanger, romanser eller korsang – og i  instrumentalmusikk: for klaver, orgel og små ensembler. Mange av komposisjonene har folkemelodien som inspirasjon.

Okkenhaug skrev ikke ned alt han komponerte og improvisasjonen hadde en stor plass i hans utøvelse som kunstner. Som mangeårig organist i Levanger kirke, var hans improvisasjonskunst i gudstjenestespillet viden kjent. Han har fått sin minnestein ved inngangen til kirken.

Denne samlingen av komposisjoner hadde vært langt vanskeligere å få til uten det uvurderlige arbeidet som pianisten Valborg Sundnes gjennom en årrekke har nedlagt ved gjennomgang og systematisering av komposisjonene.

Med denne noteutgivelsen vil vi gi folk mulighet til i langt større grad å bruke komposisjonene til Paul Okkenhaug. Samtidig får han sin rettmessige plass som en av denne landsdelens store komponister gjennom tidene.

Levanger, juni 2000

Rolf Diesen


 

NORSK TONESAMLING (1966)

Boken kan lastes ned i sin helhet fra Nasjonalbiblioteket her
 
Norsk Tonesamling
- melodibok for skoler for ungdom

Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av
Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen og Ludvig Nielsen
Forordet til tonesamlinga i lesbart format
 

 

Om Norsk Tonesamling i Verdens Gang 7.nov. 1966


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018