In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake
Sagbrukstomta 1A 7600 Levanger
Tlf: 95220880
Org.nr. 897 706 512
Bank: 4484 13 88159
E-post: paul.okkenhaug@outlook.com

www.paul-okkenhaug.no

 
Paul Okkenhaug-selskapet SA ble stiftet fredag 2. desember 2011. Selskapet ble etablert med disse andelshaverne: Levanger kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stiklestad nasjonale kultursenter og Magnhild og Paul Okkenhaugs minne.


Her er formålet i noen stikkord:   

IVARETA: Dokumentere brev og
lydbånd, registrere noter og fysisk ta
vare på arven på best mulig måte.

VIDEREFORMIDLE: Spre kunnskap om
og gi videre opplevelser som ligger i
materialet.

INSPIRERE: Støtte opp om og inspirere
til kunstnerisk arbeid i Paul Okkenhaugs ånd.
 

Det er vårt mål at Paul Okkenhaug-selskapet skal bidra til at hans omfattende musikalske virksomhet skal inspirere til nytenkning og utvikling innen musikklivet; det være seg det å skape, det å utøve, det å formidle! Samtidig ønsker vi selvsagt også at hans musikk skal bli bedre kjent. Selskapet arbeider med en musikkpris som kan stimulere en slik utvikling.

Skal vi lykkes med dette er det helt avgjørende at kreftene innen musikk- og kulturlivet engasjerer seg aktivt i dette arbeidet, slik at vi her kan etablere gode muligheter for samarbeid mellom alle krefter, offentlige så vel som private.


Her finner du stiftelsesdokumentet
   
Her finner du referat fra stiftelsesmøtet

     
Invitasjon til å være med å tegne andeler

ÅRSMØTER:

Protokoll Årsmøte 2024

Protokoll Årsmøte 20.mars 2023

Årsmøte i Paul Okkenhaug-selskapet,
tirsdag 22. mars kl. 1800 i Okkenhaugsalen på Røstad

Det ble avholdt årsmøte i Paul Okkenhaug-selskapet SA
på Nord Universitet, Røstad, mandag 6.mars 
 
Her er årsmøtedokumentene for driftsåret 2016


Protokoll fra årsmøtet 6.mars 2017

Innkalling til ÅRSMØTE 5.mars 2019
 


 

FRA PRESSEN:


Trønderavisa 07.05.2012


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018
 

 

Rapport fra jubileet 23.04.2009
Les pressemelding, rapport og se litt fra regnskapet (PDF)

Årsberetning for Paul Okkenhaug-selskapet 2012
kan lastes ned her (PDF) 

Weidemann i Tørkhuset
- et 70-årsminne

Les om utstillingen og Jakob Weidemann
sitt forhold til gården Okkenhaug og Paul og Magnhild


 

 
Paul Okkenhaug-selskapet er også på fjesboka:

https://www.facebook.com/
PaulOkkenhaugSelskapet?fref=ts